Dernek Yöneticileri

YÖNETİM KURULU

1-Jale Fatma PÜTÜN    : Başkan

2-Sinan ODABAŞ           : Başkan Yardımcısı

3-Filiz KÖSTEK              : Sekreter

4-Sevim VAROL             : Sayman

5-Nurcan İŞÇAN            : Üye