Derneğimizin Amacı

Dernek, doğanın bir parçası olan hayvanların korunma bilincinin yaygınlaştırılması , bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması , hayvanların korunmaları, yardıma muhtaç olanların bakımı, beslenmesi ve sağlıklı yaşamalarını temin için barınaklar, bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri , hastaneler kurulması ve işletilmesi¸yerleşim yeri dışında doğada yaşayan hayvanların doğal yaşam ortamlarının korunması ve iyileştirilmesi, hayvan hakları ile ilgili kanun iyileştirilmesi , mevcut kanun ile getirilen tüm bu hakların hayata geçirilmesi, hayvanlara eziyet ve işkencenin önüne geçilmesi ve konuda sivil toplum kuruluşları , kamu birimleri ve hayvan severlerle işbirliği içinde çalışılması, yine bu konuda ilgili şahıs ve kuruluşlara destek verilmesi amacıyla kurulmuştur.